Vietnam: HaLong Bay - tdf

Ha Long Bay fisherman
(photo courtesy of Mark Polishook)

halongVietnamHa Long BayVietnamese fisherman