Vietnam: HaLong Bay - tdf

Ha Long Bay sky reflections, photo courtesy Seikel family

VietnamHa Long Baywater reflectionsscenic